Tag: uśmiech

Klauduśka

Panie, udziel mi łaski zrozumenia żartu

Dzięki jednemu z filmików Joli Szymańskiej odkryłam tę modlitwę autorstwa św. Tomasza Morusa. Jej prostota, szczerość i otwartość powala! Modlitwa o dobry humor Panie, obdarz mnie dobrym trawieniem, a również czymś, co mógłbym strawić. Daj mi zdrowie ciała i dobry humor, by móc je zachować. Daj mi, Panie, duszę prostą, która potrafi uznać za skarb wszystko, co jest dobre i…

Voilà, mamy problem!

Bywam mistrzem w znajdowaniu problemów na każde rozwiązanie. Oczywiście, gdy jest problem, to za cel obieram znalezienie rozwiązania. Ale gdy rozwiązanie wreszcie znajdę, niemalże szukam antidotum na to rozwiązanie i… voilà, mamy problem! Nie ma róży bez kolców. W sensie metaforycznym to zapewne prawda, w sensie botanicznym – podobno nie, ale zauroczenie różami nie idzie u mnie w parze z szerszą…